Om Assidi

 

Assidi Consulting AB är ett konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inriktat på Microsoftplattformen. Vi är ett specialistföretag som har lång erfarenhet inom utveckling, IT strategi, arkitektur, integration och teknisk projektledning. Vi har mer än 10 års erfarenhet av att utveckla intranät, processtöd, kundportaler och ärendehanteringssystem. Genom lyhördhet och djuplodad kompetens, ger Assidi Consulting AB god leveranskvalité och ett nära samarbete.

Blueprint

Hur mycket kostar egentligen ett utvecklingsprojekt? Fick vi verkligen den funktionaliteten vi efterfrågade? Hur mycket kostar förvaltningen? Risken är att svaren på dessa frågor inte kommer förrän projektet är klart. Utmaningen med att skapa funktioner som ger största möjliga affärsnytta för minsta möjliga kostnad är en ständig kamp. Både ur ett projekt- och förvaltningsperspektiv.

Många utvecklingsprojekt börjar oftast med att identifiera vilken plattform/produkt som ska användas. Det är många faktorer som spelar in; kompetens inom det egna företaget, tidigare gjorda investeringar, interna strategier/riktlinjer etc. Risken med att först välja plattform är att verksamhetsbehovet och affärsnyttan tenderar att vägledas, och i vissa fall begränsas, baserat på vilken funktionalitet som finns tillgänglig i grundplattformen. Istället för att tekniken ska anpassa sig till verksamheten måste, i detta fall, verksamheten anpassa sig till tekniken och vad är det som är standard? Våra erfarenheter har visat att genom att vända på ordningen, blir kundnyttan större och kostnaderna mindre. Projektet får en bättre tydlighet och riktning samt att kommunikationen ut till verksamheten bli bättre och enklare.

Tjänster

Utveckling

Vi har mer än 10 års erfarenhet av att utveckla intranät, processtöd, kundportaler, ärendehanteringssystem. Vi arbetar alltid med den senaste tekniken och fokuserar på god leveranskvalité

IT-strategi

Vi hjälper er att identifiera, analysera och prioritera era IT-satsningar för att ni ska uppnå bästa möjliga affärsnytta och långsiktighet i era processer och arbetssätt.

Arkitektur

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Enterprisearkitektur, lösningsarkitektur och teknisk systemarkitektur.

 

Kontakt