Skip to the content

Assidi Consulting AB är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inriktade på Microsoftplattformen. Vi är ett specialistföretag som har lång erfarenhet inom utveckling, IT strategi, arkitektur, integration och teknisk projektledning. Vi har mer än 14 års erfarenhet av att utveckla intranät, processtöd, kundportaler och ärendehanteringssystem. Genom lyhördhet och djuplodad kompetens, ger Assidi Consulting AB god leveranskvalité och ett nära samarbete.

Tjänster

Vi är systemspecialister inom SharePoint, Office 365, Umbraco CMS, Microsoft.Net och Microsoft Azure. Vi arbetar mycket med att integrera befintliga lösningar med ny teknik för att skapa enkla IT-verktyg för er verksamhet. Nedan ser du ett urval av de tjänster vi erbjuder.

Digitala tjänster

Digitala tjänster

Vi hjälper er att digitalisera era nuvarande processer. Genom digitalisering minimeras manuellt arbete samt risk för fel och det ger snabbare återrapportering. Vi har erfarenhet att utveckla olika digitala tjänster så som kundportaler, hantering av KYC och AML. Allt hanterat på ett säkert sätt, via BankId för de nordiska länderna, och med stöd för integration mot automatiserade kontroller.

Utveckling och integration

Utveckling och integration

Vi har mer än 18 års erfarenhet av att utveckla intranät, processtöd, kundportaler och ärendehanteringssystem. Vi arbetar alltid med den senaste tekniken och fokuserar på god leveranskvalité

Det enkla kontoret

I takt med att företag växer, ökar också behovet av hantering av användarkonton, enheter och säkerhetsskydd. Syftet är att underlätta och säkerställa att ingen otillbörlig åtkomst sker, vilket kan leda till informationsförslut och intrång.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Information är värdefullt och behöver hanteras korrekt. Det är viktigt att ha IT-system och verktyg som hjälper era medarbetare att arbeta rätt. Detta skapar förtroende både inom och utanför ert företag. Vi arbetar utifrån att informationstillgångar ska vara konfidentiella, riktiga och tillgängliga.

Arbetet med informationssäkerhet sträcker sig både från era befintliga processer och rutiner, till IT-system och visuella indikatorer för hur er information ska hanteras.

Vi hjälper er att identifiera, klassificera och kontinuerligt arbeta proaktivt i ert informationssäkerhetsarbete.

IT-strategi

IT-strategi

Vi hjälper er att identifiera, analysera och prioritera era IT-satsningar för att ni ska uppnå bästa möjliga affärsnytta och långsiktighet i era processer och arbetssätt.

Arkitektur

Arkitektur

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med enterprisearkitektur, lösningsarkitektur och teknisk systemarkitektur.

Utbildning och support

Utbildning och support

Vi erbjuder support och utbildning för alla lösningar vi utvecklar samt teknisk förvaltning av era applikationer.

Våra kunder

På Assidi är vi stolta över det arbete vi har gjort för våra kunder och den positiva inverkan det har haft på deras företag. Vi förstår vikten av förtroende och trovärdighet när det gäller att välja en teknologipartner. Nedan ser du ett urval av våra kunder.

Kontakt

Besöksadress

Observatoriegatan 6

113 29 Stockholm

Tel. +46 (0) 8 14 23 79

Epost. info@assidi.se