Medipal - Digitial vård

Om Medipal

Medipal är ett interaktivt verktyg – ett system som gör det möjligt att via mobilen ställa frågor och få svar på ett snabbt och strukturerat sätt i realtid. Syftet med Medipal är att förbättra interaktionen mellan patient och vårdpersonal.

Medipal är systemet som gör det möjligt för vårdpersonal att agera proaktivt, arbeta med strukturerade frågor och svar, samtidigt som administrationen förenklas. Systemet kan användas för att följa upp symtom och behandlingar eller andra variabler för varje enskild patient, vilket bidrar till effektivare och kvalitetssäkrad vårdsinsats. Resultaten av patientens sammanställda data – i form av grafer och diagram – presenteras tydligt för vårdpersonal och kan enkelt analyseras.

Medipal leder till ökad delaktighet och följsamhet (compliance) från patienten. Genom att patienterna löpande ger feedback på effekterna av en behandling får vårdpersonalen större möjlighet att optimera, individualisera och utvärdera behandlingen.

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi använder cookies. För mer information, läs vår Privacy Policy